تماس با ما

 

شماره های تماس

مدیر عامل   7959-781-0912

مدیر فروش   7959-781-0939 / 9052-3323 (028)

مدیر منابع   7819-3322 (028)

کارشناس معادن   7739-3322 (028)

شماره فاکس   7739-3322 (028)

 

پست الکترونیکی         i n f o @ i r i t m . c o m       |       i r i t m c o @ g m a i l . c o m

آدرس ایران، قزوین، میدان آزادی، خیابان هلال احمر، جنب پست بانک

کد پستی 3418636963

فرم تماس